BejelentésLéttudat
“Csak tiszta forrásból”

MENÜ


Meghívunk szeretettel 2012 december 29-én, szombaton 10-14 óra közötti karácsonyi találkozónkra. Csíkszeredában lesz megtartva a megszokott helyen.

Itt megnézheted az egész programajánlót

Amikor egy ember Istent „Allah”-nak hivja, akkor Istent egy bizonyos aspektusán keresztül tiszteli. Ez az aspektus semmivel sem jobb vagy rosszabb annál, mint ha Istent „Yahwe”-nak vagy „Adonai”-nak hivná, melyek Isten más arculatait helyezik előtérbe.

A gond ott kezdődik, hogy mi emberek szeretnénk Istent leegyszerűsiteni egy általuk felismerhető, felfogható minőségbe. Isten azonban felfoghatatlan. Nem tudjuk elképzelni, hogy micsoda Isten, de megtapasztalhatjuk őt minden létezőben. Ez a mi hitünk, melyet sokan nem értenek, mert Isten hirtelen oly hatalmas és végtelen lesz, hogy félni kezdenek Tőle.

Mint vallásokat átölelő egyház, célunk, hogy felismertessük az emberekkel, hogy csak egy Isten létezik. Minden embernek az általa fontosnak ítélt aspektuson keresztül kell kapcsolódnia Hozzá, de egyúttal tiszteletben kell tartani az összes többi aspektust, melyeket mások tisztelnek. A vallásokat összefogó Úrvacsoránk, a Szeretet Szent Közössége által reméljük újra egyesíteni az embereket, hogy együtt tisztelhessük Istent. Minden ember a saját maga módján szereti Istent, és az a tökéletes. Minden egyes lépéssel szeretnénk az embert közelebb vinni Istenhez, hogy az emberek valódi családként gyűljenek egybe.

II. PAX ImmanuelCsíkszeredában is megjelent az eszénus egyház

2009. 05. 26, kedd

A közelmúltban jegyezték be hivatalosan a Román Keresztény Esszénus Egyház elnevezésű vallási egyesületet. A szervezetnek Romániában jelenleg egy érseke és nyolc papja van.

„Az egyesületünk neve Román Keresztény Esszénus Egyház. Azért román, mert Romániában van bejegyezve. Keresztény, mert a krisztusi tanításokról szól, Esszénus, mert az esszénus tradíciókból ered” – magyarázza Szüszer-Nagy Gábriel, a csíkszeredai esszénus közösség papja.

A Keresztény Esszénus Egyház már több mint húsz országban van jelen az adott ország törvénykezésének tiszteletben tartásával. Romániában tavaly óta van érseke, és vált önálló közösséggé. „Egyelőre vallási egyesületként tevékenykedünk. Talán tizenkét évnek kell eltelnie a hazai törvénykezés szerint, hogy felülvizsgálás után egyházként is hivatalosan bejegyezzék.

A Román Keresztény Esszénus Egyház érseke a nagyváradi Szűcs Csaba. Hargita megyében Csíkszereda mellett Székelyudvarhelyen is van papja és havi rendszerességgel tartanak szertartást mindkét városban. „Ez a Szeretet Szent Közössége, amit istentiszteletnek is nevezhetünk, és ami hasonlítható a miséhez vagy az úrvacsorához. Nálunk nincsenek hívek, nem folytatunk misszionárius tevékenységet, nem toborzunk. A vallási egyesületnek bárki lehet tagja, aki a szellemiségét elismeri és vallja” – teszi hozzá a csíkszeredai pap.

Romániában egyelőre Erdélyben tevékenykednek esszénusok, és mesterképzés is zajlik. Az elöljárók, illetve a szertartásokon résztvevők többsége magyar nemzetiségű. „Ez egy befogadó egyház, amelynek szertartásain felekezetre, fajra, nemi hovatartozásra való tekintet nélkül, korosztálytól függetlenül bárki részt vehet, aki akar, anélkül, hogy a felekezeti hovatartozását fel kellene adnia. Mi azt valljuk, hogy mind részei vagyunk az Atyának, és tiszteletben tartjuk az egyén szabad akaratát. A vallás szerintünk a visszakötés, visszacsatlakozás Istenhez. Az esszénus papok ebben segítenek. Az esszénus közösség valamikor zsidó közösség volt, de mi nem a zsidó hagyományokat ápoljuk, hanem azt a szellemiséget, amit ők elértek és éltek mindennapjaikban.

Mottónk: Tanítani, segíteni, gyógyítani! S hozzáteszem, eszerint cselekszünk, de csak azoknak és csak akkor, ha igénylik. Ugyanakkor az esszénusok már i.e. három évszázaddal is folyamatosan kapcsolatban álltak az angyalokkal, Isten küldötteivel. Lehetőségünk van közelebb kerülni az Atya akaratának megértéséhez, ha mindennapjainkban az angyalok révén kérjük az atyai vezetést, tanítást. Akit érdekel az angyalok megtapasztalása, lehetőség nyílik angyalkommunikációs tanfolyamon ezt megélni” – tudtuk meg Szüszer Nagy Gábrieltől.

Az egyház papjai és papnői munkájuk, családjuk mellett végzik ezt a tevékenységet. Az egyház keretében van keresztelés, temetés, házasságkötés, házszentelés, sőt lélek-szolgálat is, magyarázta az elöljáró, aki azt is elmondta, hogy az egyesületnek alapító tagjain kívül közel ötszáz támogatója van. Csíkszeredában minden hónap utolsó szerdáján van istentisztelet a Salvator szállóban, vagyis a Jakab Antal Tanulmányi Házban. „Ezeken az Atya szeretetét kenyér és bor formájában megosztjuk előfeltételek nélkül a résztvevőkkel” – teszi hozzá beszélgetőtársam.

Daczó Katalin

Alapítás, történelem

A Keresztény Esszénus Egyházat a második világháború után alapították, 1971-ben jegyezték be – tájékoztatott Szüszer-Nagy Gábriel. – Vallásközötti, ökumenikus, szellemi, befogadó és családi egyház, amelynek alapvető hittétele, hogy Isten a Szerető Atya. Hiszik, hogy az Anya a Föld, hogy Jézus a Krisztus, hogy Mária az Angyalok Királynője, hogy az angyalok az emberek nővérei és testvérei, és az apostolok a sarokkövei a templomnak. A Keresztény Esszénus Egyház jelenlegi egyházfője II. PAX Immanuel, aki 1999 óta tölti be ezt a tisztséget.

forras: Szekelyhon.ro

Esszénus ima

Hétfő:

„Mennyei Atyám! Küldd el Nap Angyalodat, hogy segítse építeni testem templomát. Mennyei Atyám! Áraszd rám kegyelmedet! Küldd el Kegyelmed Angyalát, hogy segítse építeni szellememet! Ahogyan a nap energiája élteti testem, úgy szellemed, kegyelmed ereje formálja szellememet, hogy teljesen a Te dicsőségedet szolgáljam.”

Kedd:

„Mennyei Atyám! Küldd el Levegő Angyalodat, hogy segítse építeni testem templomát. Mennyei Atyám! Küldd el Bölcsesség Angyalodat, hogy segítse építeni szellememet. Ahogyan a levegő átjárja testem, úgy járja át a bölcsesség szellememet.”

Szerda:

„Mennyei Atyám! Küldd el Víz Angyalodat, hogy segítse építeni testem templomát! Mennyei Atyám! Áraszd rám szereteted! Küldd el Szereteted Angyalát, hogy segítse formálni szellememet! Ahogyan a víz átjárja testem, úgy járja át a szeretet szellememet.”

Csütörtök:

„Mennyei Atyám! Küldd el Föld Angyalodat, hogy segítse építeni testem templomát. Mennyei Atyám! Küldd el Munka Angyalodat, hogy segítse formálni szellememet, hogy munkámmal mindenkor a Te teremtő akaratod eszköze legyek, hogy teljességemmel a Te dicsőségedet szolgáljam.”

Péntek:

„Mennyei Atyám! Küldd el Élet Angyalodat, hogy segítsen bekapcsolódni az élők közösségébe. Mennyei Atyám! Küldd el az Örök Élet Angyalát, hogy segítsen bekapcsolódni Krisztus titokzatos testébe.

Szombat:

„Mennyei Atyám! Küldd el az Élet-Öröm Angyalát, hogy segítsen bekapcsolódni az emberi sorsközösségbe. Mennyei Atyám! Küldd el Béke Angyalodat, hogy segítse megteremteni belső békémet!”

Vasárnap:

„Mennyei Atyám! Tudom, hogy testemmel Föld Anya gyermeke vagyok, lelkemmel pedig az én Mennyei Atyám gyermeke vagyok. Tudom, hogy halálom után testem visszakerül Föld Anyához, lelkem pedig hazaszáll az én Mennyei Atyámhoz.”

Esszénus Béke Evangelium - Edmond Bordeaux Székely

innen töltheti le


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!